AFLEVERING 10: FAMILIE-OPSTELLING

DO 4 JUNI, 19:20 NED 2
De familieopstelling is een razend populaire manier van 'systemisch werken'. Iemand met een vraag of probleem over zijn familie, plaatst andere deelnemers 'intuitief' in de ruimte. Uit de dynamiek die vervolgens ontstaat tussen de 'representanten', wordt duidelijk waar de balans verstoord is. Er zijn ook opstellingen mogelijk van, bijvoorbeeld, het werk om de onderlinge verhouding met collega's aan het licht te brengen. Familieopstelling is ook doorgedrongen tot het reguliere circuit, maar is omstreden. Met een beetje research op internet, kom je vreemde dingen tegen. Volgens uitvinder Bert Hellinger ontstaat er bij de opstelling 'een wetend veld' waardoor de mensen die zijn opgesteld precies weten hoe de personen die ze representeren zich voelen. Er zou een onderliggende kracht bestaan die maakt dat opstellingen werken: de orde van liefde. Volgens Hellinger is alleen sprake van balans als voldaan wordt aan zijn idee over hoe een familie georganiseerd moet zijn. Zo staat de man altijd boven de vrouw. En incest is het logische gevolg van de vrouw die zich te weinig geeft aan de echtgenoot waardoor ze de dochter haar plaats laat innemen. Door in de opstelling de representant van de dochter te laten buigen voor haar vader en moeder en respect te betuigen, wordt het 'overbodige trauma' in één sessie opgelost. Niet iedereen die het 'systemisch werken' van Hellinger toepast zal het eens zijn met (al) zijn opvattingen. De persoon van de therapeut is belangrijk bij de communicatie en de duiding van de opstelling… en dat gaat in tegen de grondgedachte van 'het wetende veld' en 'de orde van liefde'.

Naschrift: Op de redactie ontstond heftige discussie over bovenstaand stuk. Verslaggeefster Moniek vindt het incest voorbeeld niet relevant en stelt dat er meer onrecht in de wereld is. Cursusleiders Nicoline ontkent het incest-voorbeeld niet: het is uit de context gehaald. Zij zegt dat Hellinger in zijn boeken mannen niet boven vrouwen stelt (zie echter bijvoorbeeld Love's Own Truths of wat Hellinger zegt over Duits-Joodse huwelijken. Nicoline heeft geen behoefte aan weerwoord: wat haar betreft blijft de methode overeind.INFORMATIE

Duur: 1 avond
Kosten: € 90
Cursusleider: Nicoline van Roozendaal
Waar:
Link: vanroozendaalenpartners.nl


MEER AFLEVERING 10

NLP
Ayahuasca